Tarasso AB

Besöksadress Göteborg:
Kämpegatan 6
411 04 Göteborg

Kontaktperson:
Rickard Malmberg
rickard.malmberg@tarasso.se
0702 94 54 16

Besöksadress Uddevalla:
Norra Hamngatan 7
451 30 Uddevalla

Kontaktperson:
Ylva Dahl
ylva.dahl@tarasso.se
0730 26 38 34