Våra konsulter

Med lång erfarenhet, gedigen kunskap och stort engagemang skräddarsyr vi processen efter våra uppdragsgivares behov.

Partners

team member

Ylva Dahl

V.VD Tarasso AB, chefsrekryterare, organisations- och ledarutvecklare, personbedömning,

Ylva har kvalificerad chefserfarenhet från privat och offentlig sektor; i kommunal-, regional- och förbundsregi. Hon har mångårig erfarenhet av att leda och utveckla organisationer. Ylva har en filosofie kandidatexamen inom beteendevetenskap, kurser inom lärande, IT och kommunikation samt statlig rektorsexamen. Ylva är certifierad i Västsvenska Handelskammarens styrelseutbildning samt i JGL (jämställdhet, genus och ledarskap) för att leda, styra och rekrytera jämställt. Hon är även licensierad användare av Assessios bedömnings- och testverktyg MAP, Matrigma, MAP-X och MATCH-V.

team member

Håkan Olsson

chefsrekryterare, managementkonsult, personbedömning, interimslösningar

Håkan är utbildad socionom med 15 års ledarerfarenhet och mer än 30 års konsulterfarenhet inom offentlig sektor varav 25 år med kompetensbaserad chefsrekrytering (till kommuner och regioner/landsting) samt tidigare ledamot i HRK:s (Human Resources Konsulter) styrelse. Han är certifierad av DNV, (Det Norske Veritas) och efpa, European Federation of Psychologists´ Associations, samt licensierad användare av Assessios och SHL:s personlighets-, begåvnings samt färdighetstester och intervjumetodik. Håkan har under snart 25 år rekryterat kommundirektörer, kommunchefer, förvaltningschefer och VD i kommunala bolag från Kalix i norr till Malmö i söder

Konsulter

team member

Rickard Malmberg

chefsrekryterare, specialistrekryterare, personbedömning

Rickard är utbildad civilekonom med en magisterexamen inom management från Högskolan Borås. Senaste yrkeserfarenheter är som konsultchef inom bemanningsbranschen med ansvar för personal, rekrytering, försäljning och kundutveckling. Rickard är licensierad användare av Assessios arbetspsykologiska tester MAP och Matrigma.

team member

Annika Wennerblom

konsult inom mentorskap för ledare i offentlig sektor

Annika verkar inom affärsområdet ledarutveckling och erbjuder ledarstöd i form av mentorskap till ledare inom offentlig sektor. Annika har lång och gedigen ledarbakgrund från att verka inom politiskt styrda organisationer och dessutom av att leda på högsta nivå. Hon besitter såväl egen erfarenhet som kompetens från roller som kommundirektör, förvaltningschef och ledarroller i regional verksamhet. Annika har en filosofie kandidatexamen i beteendevetenskap och ekonomi samt ett flertal utbildningar inom ledarskap.

Konsulter

team member

Maria Adriansson

Ekonomichef /CFO Techroi AB

Maria är ekonomichef på Tarasso sedan 2018 och har varit en del av moderbolaget och Techroikoncernen sedan 2005. Maria har bakgrund som controller inom privata sektorn.

Konsulter