Våra konsulter

Med lång erfarenhet, gedigen kunskap och stort engagemang skräddarsyr vi processen efter våra uppdragsgivares behov.

Tarassos konsulter har lång och kvalificerad kompetens inom rekrytering och ledarutveckling.
Vi erbjuder rekrytering av chefer i ledande befattning såsom stadsdirektörer, kommundirektörer, kommunchefer, VD-roller, förvaltningschefer men också rekrytering av specialistroller såsom affärsområdeschefer,
ekonomiroller, controllers, näringspolitiskauppdrag med flera.
Vi erbjuder också ledarstöd i form av mentorskap till ledare inom offentlig och privat sektor.

För oss är det viktigt att du som kund känner dig trygg i valet av samarbetspartner utifrån vår erfarenhet och kompetens.
Kontakta oss gärna för mer information.

Konsulter

Konsulter

Konsulter