Våra medarbetare

Med lång erfarenhet, gedigen kunskap och stort engagemang skräddarsyr vi processen efter våra uppdragsgivares behov.

Partners

team member

Ylva Dahl

organisations- och ledarutvecklare, chefsrekryterare

Ylva Dahl är anställd på Tarasso som managementkonsult för uppdrag inom områden som organisations- och ledarutveckling, chefsrekrytering samt personbedömning. Ylva har en lång och kvalificerad chefserfarenhet i offentlig sektor. Hon har också arbetat med kvalitets-, utvecklings- och internationaliseringsuppdrag inom sina anställningar. Den akademiska bakgrunden finns framför allt inom pedagogik, kommunikation och ledarskap då Ylva är legitimerad lärare och utbildad rektor. Hon är egenföretagare inom skog, fastigheter och mark och har utöver företagandet även uppdrag inom stiftelser och näringsliv.

team member

Patrik Lindroth

organisationsutvecklare, chefsrekryterare, psykometriker

Patrik har mångårig erfarenhet från flera olika ledande befattningar inom kommunal verksamhet. Han har arbetat som chef på olika nivåer och inom olika verksamheter samt som utvecklingsledare med fokus på strategisk kompetensförsörjning, ledarutveckling samt chefsrekrytering och personbedömning. Patrik har en fil.kand. i psykologi med inriktning arbets- och organisationspsykologi samt är certifierad av efpa, European Federation of Psychologists´ Associations, och licensierad användare av Assessios personlighets-, begåvnings samt färdighetstester och intervjumetodik.

Konsulter

team member

Rickard Malmberg

chefsrekryterare, specialistrekryterare

Rickard är utbildad civilekonom med en magisterexamen inom management från Högskolan Borås samt utbildad i internationell försäljning och marknadsföring från Sälj- & Marknadshögskolan i Göteborg. Senaste yrkeserfarenheter är som konsultchef inom bemanningsbranschen med ansvar för personal, rekrytering, försäljning och kundutveckling.

team member

Håkan Olsson

chefsrekryterare, managementkonsult, personbedömning

Håkan har 30 års erfarenhet som konsult med inriktning chefsrekrytering och management. Han har även erfarenhet som ledare inom offentlig sektor och offentligt ägda aktiebolag/stiftelser. Håkan är utbildad socionom och är certiferad av DNV-GL, efpa, HRK och STP samt ledamot av HRKs styrelse.

Konsulter

team member

Alexandra Maleki

personbedömning

Alexandra är utbildad socialpsykolog med fokus på det sociala samspelet mellan människor på individ-, grupp- och samhällsnivå. . Hon har tidigare yrkeserfarenhet från skolan och från offentlig verksamhet och har då arbetat med att stödja och utveckla det sociala samspelet mellan individ, organisation och samhälle. Alexandra är certifierad av efpa, European Federation of Psychologists´ Associations, och licensierad användare av Assessios begåvningstester samt Hogans Assessment System och hon har erfarenhet av ett coachande förhållningssätt och ett leaninspirerat förbättringsarbete i team.

team member

Stefan Pettersson

VD

Stefan är sedan september 2018 VD på Tarasso AB. Stefan är i grunden ingenjör och har med sig mer än 30 års erfarenhet av ledarskap från industrin där han varit Vice President Engineering i bolag som Kongsberg Automotive, GM och Saab Automobile. Arbetsuppgifterna de senaste 20 åren har varit av en global karaktär med personal i alla världsdelar där mycket kunskap om kulturella aspekter införskaffats.

Konsulter

team member

Ramona Tengström

chefsrekryterare, personbedömning

Ramona är utbildad personalvetare med inriktning, arbets- och organisationspsykologi vid Högskolan Väst, i vilken hon har en fil kand. Hon har tidigare yrkeserfarenhet som verksamhetsutvecklare och utbildare inom ”Lean Production” och har då arbetat både konsultativt och processinriktat. Dessförinnan har hon lång erfarenhet som produktionsledare med personalansvar inom industrin. Ramona är licensierad användare av Assessios begåvningstester samt Hogans Assessment System.

team member

Annchen Kull

chefsrekryterare, managementkonsult, personbedömning

Annchen har varit en del av Tarasso sedan 2009 och arbetar med inriktning chefsrekrytering och management. Hon har erfarenhet från både privat och offentlig sektor samt offentligt ägda aktiebolag. Annchen har tidigare arbetat i marknadsorienterade roller och är certifierad rekryteringskonsult av DNV-GL samt licensierad användare av Assessios Begåvningstester, Hogans Assessments System, Map och PJP.